Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
aktuality z Jevišovic

reklama

5 fotek, 30.5.2012, 248 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda
Přehrada se naplňuje velmi pomalu, i když včera poměrně dost napršelo (11 mm). Nová zábrana před výpustěmi je stále nad vodou
7 fotek, 26.5.2012, 210 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, ostatní, příroda, události
Jen velmi pomalu se naplňuje naše vypuštěná přehrada
4 fotky, 8.5.2012, 199 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, události, vesnice
Boskovštejn dnes
7 fotek, 6.5.2012, 150 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, klasická-fotografie, krajina, příroda, vesnice
Jedna z krás naší obce
11 fotek, 6.5.2012, 158 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, ostatní, příroda, události
38 fotek, 6.5.2012, 271 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, práce, příroda, události
Konečně v Jevišovicích včera také zapršelo. Bylo to "pouze" 9 mm, ale i za ty děkujeme. Na přítoku do přehrady se to však nijak neprojevilo. Velmi pomalu hladina stoupá jak je vidno s fotografií. Všem vám doporučuji využít posledních dnů, kdy se můžete suchou nohou projít po dně naší přehrady. Pokud bude další čištění probíhat po dalších více než sto letech, nikdo ze současných obyvatel již nebude na tomto krásném světě. Doporučuji vám všem si prohlédnout kvalitu odvedené práce. Miliony skončily kdesi ve Zlíně a nám zde zůstal takový polotovar nedodělků. Všiměte si zbylé vrstvy bahna (můžete vidět na korytě přitékající řeky Jevišovky), nedodělaný pravý kamený břeh, započatá a také nedodělaná nová cesta, která měla vyústit mimo soukromý pozemek campu Kuzdas. Opravu kamenných tarasů posuďte sami. I přesto patří poděkování představitelům Jevišovic, že se jim podařilo tuto finačně náročnou akci v této době zajistit
10 fotek, 4.5.2012, 238 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, události
Nové výpustě přehrady byly uzavřeny. Přítok vody do přehrady je však minimálním srážkám minimální a tím je připravovaný závod dračích lodí vážně ohrožen
8 fotek, 4.5.2012, 123 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, vesnice
Několik dnešních pohledů na Nový zámek a jeho okolí
105 fotek, 29.4.2012, 899 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, oslavy, události
o obsazení Bratislavy 4. dubna skončila první část bratislavsko-brněnské operace Sovětské armády. Směrem na Moravu útočila vojska 2. ukrajinského frontu, pod vedením maršála Sovětského svazu R. J. Malinovského. Vojska 2. ukrajinského frontu měla okolo 350 tisíc vojáků, 246 tanků a samohybných děl, 6106 děl, raketometů a minometů a podporu 637 letadel 5. letecké armády. Spolu se sovětskými jednotkami postupovaly na Moravu vojska Rumunské královské armády se 86 tisíci vojáky, 46 tanky, 999 děly a 239 letadly královského leteckého sboru. K útoku na Brno byly vyčleněny sovětské jednotky 1. gardové jezdecko-mechanizované skupiny gen. por. I.A.Plijeva a 53. armády gen. por. A.V.Managarova spolu s 1. rumunskou armádou. Na levém křídle 53. armády přes slovenské hory postupovala 40. sovětská armáda a 4. rumunská armáda. Od rakouských hranic z jihu na Moravu ve směru Mikulov, Moravský Krumlov útočila 7. gar. sovětská armáda. Záměrem těchto sil bylo proniknout od jihovýchodu na Moravu.
Prostor Moravy bránila na straně němců 1. pancéřová armáda pod vedení generála pancéřových vojsk W. K. Nehringa, 400 tisíc vojáků bylo soustředěno v jednom pancéřovém sboru, v jednom horském sboru, pěti armádním sborem se zpětným odřadem „Olomouc“. Měla 120 tanků a útočných děl, 2150 děl a podpůrných 150 letadel 6. letecké armády „Luftwaffe“. Od 18: dubna byla posílena jednotkami 8. armády „Ostmark“, jejího 72. armádního sboru nazvaného později sbor pancéřových granátníků Feldherrnhalle.
V noci na 15. dubna vydalo německé vedení skupiny armád „Střed“ rozkaz ke zrušení pevnosti Brno a vojska z města měla obsadit obraná postavení před Brnem na linii: Tikovice, Ořechov, Židlochovice, Vel. Němčice, Šitbořice a Vel. Hostěrádky. Velitel pevnosti Brno gen. Poel začal liknavě plnit tento rozkaz. Německé jednotky pomalu zaujímaly toto postavení, židlochovický Volkssturm nezaujal ani postavení na dominantní výšině Výhon a jednotky 72 armády sboru přidělené 1. panc. armádě od 8. armády ze skupiny armád „Ostmark“, neobsadily úsek fronty od Přibic po Uherčice. Tento úsek fronty byl obsazen jednotkami 760. divize v jejich řadách bojovaly dva prapory tzv. východních dobrovolníků sestavené z Kavkazanů a Turkmenů.
Nejblíže k Brnu pronikl 1. gar. jms. ze 7. mechanizovaným sborem. Předsunuté jednotky 13. gar. jezd. divize, které již 17. dubna obsadily Medlov a předsunutý sovětský dálkový průzkum směrem na Ivančice, kde nenarazil na nepřítele. Jednotky dostaly rozkaz postupovat co nejdále podél řeky Jihlavy na západ k Ivančicím a tím zabezpečit od západu postup sovětských vojsk na Brno. Z Vojkovic vyrazila pěchota 6. orelské divize na Holasice a z části přešla silnici Pohořelice – Brno a bez boje obsadila Sobotovice. Toho využila 16. mech. brigáda, jejíž tanky vyrazily na Sobotovice, kde se spojily s pěchotou a postupovaly na Bratčice, které po deváté hodině obsadily. Postoupily až k Mělčanům, kde se spojily s kozáky od 13. gar. jezd. divize. Němci se nechtěli smířit se ztrátou Holasic a dopoledne zaútočili na nastupující sovětská vojska a zatlačili je zpět k Vojkovicím. Poté se rozhořely týdenní boje v prostoru Holasic, Rajhrad, Stará pošta, kde Sověti ztratili přes dvacet tanků a na 160 vojáků. Když se nepodařilo prorazit ve směru na Rajhrad, začali sovětské jednotky postupovat na Syrovice. Útoku předcházel nálet bitevních letadel na obec, při kterém byl zapálen místní lihovar. Pěchotu v boji podpořily tanky 41. gar, tank. a 63. tank. brigády. Za boje o Syrovice byl zničen jeden sovětský tank, a dvě německá protiletadlová děla. Po desáté hodině byly Syrovice obsazeny a němci se stáhli k Ořechovu. Během týdenních bojů o Ořechov se stala obec nástupištěm útoků, na katastru obce padlo 60 sovětských vojáků a 8 místních občanů. Od 20. dubna byl v obci štáb 4. gar. jezd. sboru, kde prodléval i velitel 1. gar. jms. generálporučík I.A.Plijev.
Poměrně hladkým obsazením prostoru Syrovice, Bratčice a Mělčany dne 18. dubna se vytvořilo pro sovětské vojsko nové nástupiště na Brno ve směru Ořechov nebo Silůvky, dále Střelice a západní předměstí města.
Na proniknutí sovětských jednotek k Ořechovu reagovalo německé velení pozdě a v Brně již nemělo síly, která by sovětské jednotky zastavily. Divize pancéřových granátníků Feldherrnhalle-1 (dále jen FHH1), která tento úsek měla bránit, zůstala za řekou Jihlavou. Postavení okolo Ořechova bylo slabě obsazeno frekventanty vojenských škol z Vyškova, 10. výcvikovým praporem SS a Volkssturmem z okolních německých obcí. Dále několika protitankovými a protiletadlovými děly.
Po obsazení Syrovic začala část 125. střel. pluku od 6. orelské divize postupovat směrem na Ořechov. Jak se pěchota objevila na nekrytých místech tzv. Velkých polích, dostala se do těžké kulometné palby a ustoupila zpět do Syrovic.
V poledne průzkum 7. mech. sboru pronikl do Silůvek a sovětské tanky začaly postupovat na Brno přes Silůvky, Hlínu, Neslovice, Kývalku do Popůvek. Během večera pronikly až k Brnu, kde bylo zničeno několik tanků.
Jak vyplývá ze sovětských hlášení, nebyl Ořechov s novým dominantním kostelem Všech svatých na sovětských mapách vůbec zakreslen. V hlášeních se mluví jen o Tikovicích a Ořechovičkách. Sovětská vojska proto útočila na imaginární cíl, což velmi ztěžovalo koordinaci útoků a pro dělostřelectvo přesné zamíření, což se projevilo ve ztrátách na lidech a technice.Po poledni zaútočilo několik střemhlav bombardovacích letounů JU-87 Stuka s podporou stíhačů na sovětská vojska u Syrovic. Sovětská stíhací letadla proti nim zasáhla a jednu Stuku sestřelila.
Odpoledne 18. dubna začal útok na Ořechov náletem bitevního letectva a dělostřeleckým přepadem. Již během dělostřelecké palby zaútočili kozáci 8. gar. jezd. divize od Syrovic na Ořechov a pěchota 125. stř. pluku přes Velké Pole na Tikovice a útok byl opět se ztrátami odražen. K večeru došlo k přeskupení sil, pěchota se přemístila k Syrovicím a za pomoci tanků a samohybných děl 63. mech. brigády zaútočila přes Žleby na Ořechov. Během dvouhodinového boje se ve 22 hod podařilo obsadit ulici k Hajanům a návrší s kostelem. Obránci Ořechova se stáhli do Ořechoviček, úvozu polní cesty ke sv. Peregrínu a k Annenskému mlýnu.
Vojáci 125. střel. pluku se marně snažili vypudit Němce z Ořechoviček. Po celou noc na 19. dubna bojovali a byli již nepřetržitým nasazením v boji silně unaveni a žádali vystřídání. Velitel 7. mech. sboru se rozhodl podpořit vojáky 6. orelské střelecké divize. Jedna rota samohybných děl od 16. mech. brigády zaútočila od Radostic na Ořechovičky a od Ořechova ji podpořily tanky 63. mech. brigády. V 16:30 hod začal útok z obou stran, jakmile Němci zjistili ve svém týlu u Podlavky sovětské samohybná děla, vyklidili Ořechovičky a stáhli se k cihelně. Ve 20 hodin se obě útočná seskupení setkala, od Syrovic přijeli do Ořechova kozáci ve velmi podroušeném stavu a vystřídali pěchotu 125. střel. pluku. Sesedli z koní, usnuli po mlatech, stodolách a ani nevyslali hlídky na přední okraj fronty. Tankisté rozestavili tanky a samohybná děla okolo kostela a také odpočívali.
Německé velení velmi těžko neslo obsazení Ořechova, odkud se mohla vést dělostřelecká palba na Brno. Večer 18. dubna dostala 16. panc. divize rozkaz, aby urychleně navagónovala techniku u Opavy a odjela k Brnu. Za přesunu k Brnu neměla štěstí, od Ivanovic na Hané se k Brnu musela přepravovat kvůli přerušení tratě po ose a jejího velitele gen. mjr. von Müllera zajali čsl. partyzáni oddílu „Olga“ na zámku v Hosticích.
Večer 19. dubna po příjezdu jednotek 16. panc. divize do Brna, dostal pluk panc. granátníků čís. 64 téže divize rozkaz, aby v předvečer vůdcových narozenin dobyl na Rusech zpět důležité obranné postavení v Ořechově. Během večera se pluk posílený tanky přesunul ve vší tichosti do lesů k Bobravě a zaujal výchozí postavení k útoku u cihelny nad Annenským mlýnem. Útoku předcházela přehradná palba z raketových vrhačů umístěných na obrněných transportérech SdKfz 251/1. Za chvíli bylo návrší u kostela v plamenech. Za palebnou přehradou postupovali tanky s pancéřovými granátníky. Od úvozu peregrínské cesty zaútočila do boku sovětské obrany německá pěchota s několika útočními děly. Moment překvapení byl veliký, německé tanky pronikly do obce a z nejkratší vzdálenosti odstřelily několik sovětských tanků T-34 a samohybných děl SU-100. Němci v boji muže proti muži použili i plamenometů a návrší u kostela obsadili. Sovětští vojáci utrpěli těžké ztráty, ti co se zachránili, se stáhli do Žlebů, kde zaujaly obranu. Okolí kostela bylo pominulých bojích pokryto vraky sovětských tanků a mrtvolami vojáků, koní, zbraněmi a municí všeho druhu. Pancéřoví granátníci okamžitě zaujali obranná postavení okolo kostela a podél návrší až k Tikovicím. Velitelství 64. pluku pancéřových granátníků s velitelem pplk. Dörnemennem bylo v Ořechovičkách. Obranné boje v prostoru kostela řídil kpt. Richter. Po ústupu sovětských vojáků z Ořechova byla obec ostře odstřelována kaťušemi. Němcům se podařilo získat zpět dominantní obranou kótu zamezující útoku na Brno. Dále chtěli zlikvidovat sovětské jednotky proniklé do Střelic a Popůvek. Část 16. panc. divize se v noci z 19. na 20. dubna přesunula přes Pisárky, Kouhoutovice a Žebětín k Ostrovačicím s úkolem, aby ráno 20. dubna provedla vstřícný úder naproti útočící divize panc. granátníků FHH-1 od Dolních Kounic do Ořechova a tím izolovat sovětská vojska u Střelic a Popůvek.
Už ve čtyři hodiny začali Němci postřelovat sovětská postavení pod Ořechovem, po desáté hodině napadlo sovětská vojska německé bitevníletectvo. Po leteckém útoku zaútočili Němci od Karlova směrem na kótu 334 m Volhausy, dnes zvané Jaloviska. Ve stejném čase zaútočilo 15 tanků s dvaceti obrněnými transportéry od 16. panc. divivize na postavení kozáků u Kývalky.
Za chodu překonali jejich obranu a průsekem v omickém lese pronikli k osadě Dvorek, kde přebrodili Bobravu a po silnici podél říčky postupovali k Radosticím. Pancéřoví granátníci vnikli do lesa Bučina, kde se spojili se svými druhy od divize pancéřových FHH-
9 fotek, 27.4.2012, 179 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, události
Na přehradě pomalu končí mnohamilionová akce. Jsou již namontovány nerezové uzávěry, včetně nerezových táhel. Ty "obyčejné" vydržely být funkční více než 100 roků
2 fotky, 23.4.2012, 235 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, vesnice
Jarní pohledy na Jevišovice
20 fotek, 21.4.2012, 181 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, ostatní, příroda
Ať se v těchto dnech vydáte na kteroukoliv stranu od Jevišovic, budete odměnění úchvatnými pohledy, které nám rozkvétající příroda nabízí
10 fotek, 21.4.2012, 156 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, ostatní, práce, příroda
Dnes se také pokračovalo na instalaci nerezového ovládání výpustí naší přehrady. Všiměte si demontovaných šoupátek (rozřezaných) a odložených poblíž nové kovové zábrany před výpustěmi
13 fotek, 20.4.2012, 171 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, práce, události
Připravuje se stavba lešení na nové nerezové ovládaní přehradních výpustí
30 fotek, 20.4.2012, 123 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda
Právě prožíváme nejkrásnější roční období, které nabízí překrásné pohledy na naše Jevišovice. Můžete se podívat na tuto krásu aniž by jste museli jít sami na Výhon či k Vodojemu
41 fotek, 20.4.2012, 138 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, práce, příroda, události
Dnešní přípravné práce na výměnu uzávěrů přehradních výpustí. Tentokrát přehrada dostane zcela nové, vyrobené z nerezu
29 fotek, 14.4.2012, 189 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, ostatní, příroda
Omlouvám se vám všem, které možná svými fotografiemi unavuji. Přesto vám je musím ukázat. Pohledy na naše krásné Jevišovice se mění s každou nově přicházející hodinou. Tak se kochejte se mnou pohledy, které by vyžadovaly zcela jiné světlo. Tolik by jim pomohlo sluníčko, jako nám všem!
21 fotek, 14.4.2012, 233 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, ostatní, práce, události
Práce na opravě naší přehrady pomalu spějí do konce. Instaluje se nová tentokrát kovová zábrana před výpustěmi v patě přehradní kamenné hráze, která byla nově vyspárována. Byly částečně opraveny tarasy na jevišovickém břehu. Ty volně ložené kameny ve svážitém břehu zřejmě nebudou mít dlouhého trvání a skončí na dně přehrady. Možná se mýlím. Nejsem v tomto směru odborník. Prohlédněte si, co má v krátké době již skončit pod hladinou přehrady
10 fotek, 11.4.2012, 145 zobrazení, 6 komentářů | dokumenty, klasická-fotografie, krajina, příroda
Několik dnešních fotografií z právě přicházejícího jara do našich krásných Jevišovic
11 fotek, 11.4.2012, 203 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, ostatní, příroda
Každý rok netrpělivě čekám na okamžik, kdy rozkvétající Auerovy tulipány otevírají příchod jara nejen na Novém světě, ale i v Jevišovicích. Zajděte se sami poklonit tomuto možná posvátnému místu, které právě pro vás všechny udržují Marie a Jan Auerovi z Nového světa

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.