Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
aktuality z Jevišovic

reklama

16 fotek, 28.1.2015, 381 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, práce, události, vesnice
I v těchto lednových dnech probíhá budování nové kanalizace označené jako Kanalizace III. etapa
10 fotek, 10.1.2015, 249 zobrazení, 2 komentáře | dokumenty, krajina, příroda, události, vesnice
Ze sobotní procházky po Jevišovicích. Na tweploměru + 12,6° C a v kaledářipočátek zimy
5 fotek, 10.1.2015, 222 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, ostatní, práce, události, vesnice
Na hřišti s umělým povrchem se zatepluje střecha a zřejmě přibude zastřešená předzahrádka navštěvované a oblíbené hospůdky
8 fotek, 10.1.2015, 270 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, práce, události, vesnice
S několika měsíci zpoždění se začíná s poslední etapou kanalizace. Bude částečně tlaková a částečně samospádová. Do této etapy však zbyly velmi problematická místa pokud se týká jednak o geologické podloží a také již položenými inženýrskými sítěmi
5 fotek, 22.12.2014, 231 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, práce, události, vesnice
tak nám kolem zdi bývalých zámeckých zahrad vyrostlo lešení, i když se na opravě v těchto dnech zřejmě nepracuje. Jsou Vánoce a všichni hledáme trochu klidu a odpočinku. Neumím posoudit, zda se celková rekonstrukce dá dokončit v daném termínu. Nejsem stavař, jsem pouze zvědavý děda a obyvalel této krásné obce
13 fotek a 1 video, 17.12.2014, 307 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, ostatní, události, vesnice
Trochu něco z historie. Z vyprávění pana Jana Aura, který se se svoji rodinou stará o okolí rybníčku a patří jim za to poděkování je jeho novodobá historie tato. Ze svého dětství si pamatuje, že rybníček byl již odbahňován dvakrát. Nejprve v roce 1946, kky bylo veliké sucho a rybnček vyschnul a poté v padesátých létech minulého století a to již místním JZD (předseda Josef Burda). Fotografie z této akce byly ve veliké papírové krabici na obecním úřadě. Tam je již určitě nenajdete. Skončily jako mnoho dalších obrazových dokumentů ve sběru. Tuším, že je pořídil pan Košíček z Nového světa. V krátkosti se vrátím do vyprávění pana Jendy Auera o akci z roku 1946, tedy do minulého století. Vytěžené bahno se tehdy těžilo ručně a nakládalo na povozy tažené koňmi a kravkami. Tehdy ještě sedláci si to dváželi jako kompost, či hnojivo na svoje políčka. Nyní to vyváží Tatrovky údajně na Holý kopec. Podle původního naplánování, již odvoz a těžení měl skončit. Obdoba přehrady, kde největší vrstva bahna(před hrází) opět skončila pod vodou! Údajně se našemu panu starostovi podařilo zajistit další finance a ukončení bagrování se o dva dny protáhne. I přesto tam zůstane asi jedna třetina nevytěžených kalů. Škoda, že bahno odváží pouze dvě auta. Prostoje bagru, který bahno nakládá jsou více než padesátiprocentní. Také mě překvapil zájem občanů o tuto akci. Stále někdo přicházel, aby se podíval o jejím průběhu. Přitom v Jevišovicích probíhají dal finančně náročné akce. Oprava Předzámč(údajně zde má vzniknout penzioní, dokončování rekonstrukce Kopečkova gruntu
10 fotek a 1 video, 13.12.2014, 251 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, práce, události, vesnice
Tak s určitým zpožděním začala oprava rybníčku "Bažince" na Novém světě. Bagruje a odváží se bahno. Přemýšlím, jak dlouho asi potrvá Auerovým, kteří se o okolí rybníčku vzorně starali uvést toto místo po stavebních úpravách do stavu, na který jsme po léta zde byli zvyklí
8 fotek, 18.10.2014, 289 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, kultura, lidé, události, vesnice
Tak isme dnes na poslední cestě v Jevišovicích doprovodili pani Marii Kochovou, která zemřela v požehnaném věku 95 roků. Vdova po jevišovickém pánském krejč Vilému Kochovií, který zemřel 6.3.1989. Poslední rozloučení doprovázelo mimo mnoho známých i nádherné počasi a všichni společně jsme vzdali hold nádherné dámě. kterou bylo radost v Jevišovicích potkat. Připadala mi svoji noblesností dříve na hraběcí rod než prostou obyvatelku Jevišovic. Zastavte se někdy u hrobu Kochových na urnovém jevišovickém hřbitově a zavzpomínejte na Kochovy a krásné Jevišovice, kde i na hřbitově je na co se dívat
9 fotek, 16.10.2014, 294 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, události, vesnice
Několik fotografií z dnešní odpolední procházky po Jevišovicích. U Čadů po dlohé době opět otevřeno. Přijděte si na "jedno"! Pouze vahlášené kuchyně paní Dády, se již zřejmě nedočkáme!
3 fotky, 26.8.2014, 160 zobrazení, 3 komentáře | dokumenty, krajina, příroda, vesnice
Dnes v podvečer jsme na obloze mohli pozorovat krásně vykreslenou duhu
1 fotka, 21.6.2014, 277 zobrazení, přidat komentář | děti
Poklad celé naší rodiny, naše roční pravnučka Adélka. Velmi živý tvor, který rozdává úsměvy a pozitivní energii všem, se kterými se potká
25 fotek, 12.6.2014, 244 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, krajina, příroda, události, vesnice
Doposud každý rok při příležitosti tradiční poutě ke sv. Antoníčkovi se snažím navštívit moji rodnou obec a místa, která mě nějakým způsobem zaujaly. Třeba "Vondráčkovo" zelí na poli v parku poblíž Aleje. Již dříve jsem si ze silnici všiml nových tarasů kolem domu Vránových (dnes asi Hampapových). Barokní sýpka a torzo bývalého hostimského velkostatku. Opravená zvonička (za mého mládí se tomuto místu říkalo "pumpa". Opodál stála dnes již bývalá hasičská zbrojnice se šatlavou. V Hostimi vždy bývala četnická stanice v domě Kocábových u rybníka. Četníci Kuba, Skokan jsou jména, která si vybavuji. Později Nováček, to již ale byla četnická stanice v jedné z místnosti v průjezdu zámku. A nakonec jsem si nechal posvátné místo, hájek nad Alejí, kde se ukrývá kaplička sv. Antoníčka. Zde se zdržím nejdéle a nacházím místo mých vzpomínek na své dětská léta. Byl to náš rajon. Rajon kluků Radových, Popelářových, Kremlíčkových, Tomšíčkových a dalších. Vzpomínám, jak jsme někdy v roce 1944 tahali hromadně odhazované přídavné palivové nádrže bombardérů, které letěly bombardovat Drážďany.Zítra bude opět pouť. Znovu budu vzpomínat na procesí na toto místo a pana faláře Antonína Horáka
8 fotek, 26.4.2014, 221 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, události, vesnice
Něco z historie
Při bývalé hlavní cestě z Boskovštejna do Jiřic a Hostima, asi 1 km směrem k Prokopovu, stojí památná kaple. Při kapli je rybník, který se nazýval od pradávna Kabelka. O původu kaple je v kronice zapsáno toto: Když za Marie Terezie, císařovny slavné paměti, Morava od loupeživých Prusů byla oškubávána, též do naší krajiny až k Boskovštejnu se nějaká pruská cháska dostala. Že však obyčejný lid byl již oškubán, vyhledávali tito nenasytní dravci ptáčky větší, hustšího a vzácnějšího peří, totiž šlechtu. A tak se stalo, že majitel panství Boskovštejna a Hostima, když se dozvěděl o příchodu loupežných vojáků, hleděl před nimi utéci s penězi. Ale bylo již pozdě. Houf prušáků se hnal na koních za ujíždějícím pánem Konstantinem Joachimem Gatterburgem, ktarý prchal od Mírovce na Boskovštejn. Je třeba poznamenat, že všechny pozemky patřící do Prokopova a část boskovštejnských až k Měchounčnému kopci a řece Jevišovce byly porostlé lesem, a to lesem hustým, vysokým. Právě na hrázi rybníka Kabelky stála tehdy uprostřed hlubokého lesa mohutná jedle s obrazem Panny Marie. Když hrabě viděl, že Prušákům už neujede, obrátil se modlitbou k Matce Boží o pomoc. A hle, co se nestalo. Hned jak okolo té jedle projel, počala se naklánět, sotva zajel, položila se napříč přez cestu a svým mohutným chvojím hraběte zakryla před prušáky. Než tito loupežníci překážku objeli, byl hrabě pryč a zachráněn. Stalo se tak roku 1742. Na věčnou památku tohoto svého zázračného zachránění založil hned po ukončení vojny jmenovaný hrabě z Gatterburgu nynější kapli ke cti Matky Boží a založil ji hned částkou 200 zlaťáků, z jejichž úroků se měli hradit potřebné opravy. Děj pověsti je nakreslený na omítce klenby kaple, která je dnes, uprostřed polí, zdaleka viditelná.
Dodám ještě něco z novodobé historie. V této kapli uzavřel církevní sňatek Václav Havel se svoji první manželkou Olgou. Oddávajícím knězem byl dnešní pražský biskup p. Václav Malý. Organizátorem tohoto obřadu byl p. Maxera z nedalekých Jiřic, který později žil v Rakousku
10 fotek, 26.4.2014, 136 zobrazení, 8 komentářů | dokumenty, krajina, příroda
Naše krásné Jevišovice v zajetí kvetoucí řepky
1 fotka, 20.4.2014, 432 zobrazení, přidat komentář | lidé, události
13 fotek, 28.3.2014, 133 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, ostatní, události
V Černíně začala oprava kostela sv. Jakuba Většího. Dozvěděl jsem se to se zpožděním. Dnešní stav
3 fotky, 21.12.2013, 280 zobrazení, 3 komentáře | dokumenty, příroda, vesnice
Dnes ráno jsme se probudili do mrazivého sluníčka, které však dlouho nevydrželo. Ještě dopoledne opět nastoupila inverze, která tento krásný kraj zahalila mlhou. Dohlednost je znovu cca 10 m
4 fotky, 11.12.2013, 110 zobrazení, 2 komentáře | dokumenty, události, vesnice
Několik detailů z opravené sochy sv. Jana na Ugartově náměstí
1 fotka, 23.11.2013, 310 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, ostatní, události
Zde vidíte, jaké překvapení čekalo pracovníky, kteří sejmuli pamětní desku na přehradní zdi k její opravě. Na rubu desky se skrýval dvojazyční nápis, který si můžete zde prohlédnout. Prozatím je ještě zafixovaná stahovacím popruhem
15 fotek, 7.11.2013, 327 zobrazení, 1 komentář | dokumenty, krajina, příroda
Několik fotografií z mé včerejší procházky možná posledním slunečným a teplým dnem v našich krásných Jevišovicích

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter