Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
aktuality z Jevišovic

reklama

5 fotek, leden 2008 až květen 2011, 286 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Retro fotografie z padesátých let minulého století z Hostimi. Za zvláštní pozornost stojí fotografie Radkovskového mlýna, kterou na skleněný negativ udělal někdy v třicátých létech minulého století můj táta. Prohlédněte si pozorně, jak to tam v této době vypadalo. Dnes je již mnoho staveb (hospodářských budov) rozpadlých. Zachovala se pouze hlavní budova mlýna a dřevěný včelník ve svahu nad mlýnem. Ve mlýně za druhé světové války panoval velmi čilý odbojový život. Ve včelníku v jednom z úlů byla ukryta vysílačka, kterou využívali ke spojení partyzání ukrytí v okolních hlubokých lesích. Ti ve mlýně nacházeli také jeden ze zdrojů potravy. Vysílačku tehdy obsluhoval můj táta a jeho bratránek Vladimír Němec (tehdy bytem v Praze Bráníku) a hájný Ruda Plíšek, ti všichni již nežijí stejně tak jako majitelé mlýna pantáta a panimáma Radkovští. Dnes žije pouze jejich nejmladší syn Jan, který bydlí v Hostimi
15 fotek, 8.5.2011, 288 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Naše Jevišovice a jejich krásné okolí v letošních květnových dnech
6 fotek, 20.4.2011, 1 058 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Zřejmě důsledek dnešní uspěchané doby. Chudák řidič. Nechci ani domýšlet ty důsledky!
8 fotek, červen 2004 až duben 2011, 233 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Tentokrát proměna statku Burdových z jejich humen, tedy zadní části statku. Jak těžce se zde muselo hospodařit. Místa málo a navíc ten svah. Dnes statek prochází rekonstrukcí. V současné době statek dostává novou fasádu svého průčelí, které se nachází na nejkrásnějším jevišovickém barokním náměstí
14 fotek, 16.4.2011, 199 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Několik jarních pohledů na Nový zámek a jeho okolí po dlouhé letošní zimě
2 fotky, květen 2010 až duben 2011, 227 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Velmi smutná proměna jednoho místa v obci Boskovštejn. Komu pak ty zdravé stromy vadily?
8 fotek, 25.3.2011, 520 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
S probouzejícím jarem vzniká na nedalekém Boskovštejně nový zemědělský podnik. V tomto na pracovní místa chudém kraji je to jistě velmi záslužná snaha, která si zaslouží pozornost a pomoc nás všech.
14 fotek, 25.3.2011, 389 zobrazení, 1 komentář | dokumenty
Dovolte mi trochu vzpomínek do dětských let. Vrátím se ve svých vzpomínkách do válečných let (1940-1944). Bydlel jsem tehdy se svými rodiči v Hostimi, tedy tehdy v Protektorátu. Sestra moji mámy bydlela ve Znojmě, které tehdy bylo Německé. Německo v té válečné době trpělo na rozdíl od nás větším nedostatkem potravin, než tomu bylo u nás. Rodiče se rozhodli naši příbuznou v tomto směru podporovat. Vymysleli, že k tomu využijí mě (jako 6ti leté dítě budu méně nápadný při kontrolách, které ve vlaku prováděli němečtí vojáci. Nastupovali do vlaku na želežniční stanici Šumvald (dnes Šumná) a já v Grešlovém Mýtě. Vždy se mi podařilo těmto kontrolám se vyhnout a potraviny v pořádku dopravit na nádraží ve Znojmě, kde jsem již byl očekáván moji tetou. Nádraží Grešlové Mýto zůstalo v mých vzpomínkách na jedním z předních míst. V sobotu jsem se tam po více než půl století vrátil, abych si na tu dobu zavzpomínal. Našel jsem však toto nádraží téměř opuštěné. Očekával jsem, že někdo příjde a zeptá se mě, proč tam bez dovolení fotografuji. Za celou dobu se tam neobjevil ani živáček. Neprojel za tu dobu ani žádný vlak. Ubíjející smutno pokud se podívám po "umírajícím" nádraží Grešlové Mýto. Dorazil mě stav vodojemu, který jsem jako kluk obdivoval, hlavně jeho pro mě tahdy nevysvětlitelného fungování ukazatele výšky jeho vodní zásoby. K samotnému nádraží se ještě jednou vrátím. Vlastě ke jménům (přednosta Věžník, hospodský Stejskal, truhlář Taflíř, a ostatní, na které si snad ještě vzpomenu
5 fotek, 4.3.2011, 399 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Právě takto to v Jevišovicích vypadalo na počátku 90. lét minulého století. Dnes na těch místech stojí čerpací stanice Unicorn a prodejna Market
16 fotek, 30.3.2010, 314 zobrazení, 1 komentář
7 fotek, 7.10.2009, 398 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, zvířata
A máme ho tady. Tyto fotografie pořídil pan Ota Vejlupek u řeky Jevišovky ve Vevčicích minulý týden. S jeho svolením se na ně můžete podívat
Návrat bobrů do české kulturní krajiny není bezproblémový. Bobři svou činností zejména narušují protipovodňové nebo rybniční hráze[2], ucpávají koryta vodních toků [3] a likvidují dřeviny [4] nebo zemědělské plodiny v okolí rybníků a řek. Významné a medializované jsou milionové škody v Lednicko - Valtickém areálu i na Dyji v okolí Břeclavi.[5]. Oplocování nejcennějších ohrožených pozemků se ukazuje jako málo účinné (plotem nelze přehrazovat vodní tok) a individuální ochrana dřevin je esteticky problematická a velmi nákladná. Hráze je nutné obkládat kamennou rovnaninou nebo chránit pevnými stěnami. Roční škody v Jihomoravském kraji mezi léty 2004-2009 stouply ze 600.000 na pět milionů korun [6]. V některých oblastech s citelnými škodami již žádají majitelé a správci ohrožených staveb a porostů, zatím neúspěšně, o povolení odstřelu nebo jiné účinné formy regulace těchto rychle se šířícících zákonem chráněných hlodavců.
Zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy stanovuje bobra evropského jako jeden z vybraných druhů, u kterého může být uplatněna náhrada škody a to v případě poškození lesního (resp. „trvalého“) porostu nebo škodě na nesklizených polních plodinách. Náhradu jiných typů škod zákon č. 115/2000 Sb. neumožňuje. Náhradu (újmu) za ztížení zemědělského nebo lesnického hospodaření ve smyslu § 58 zákona č. 114/1992 Sb. nelze uplatňovat v případech, kdy jde o škodu způsobenou zvláště chráněným živočichem (škoda vzniklá aktivním působením živočicha). Náhradu újmy lze uplatňovat pouze tehdy, je-li vlastník či nájemce pozemku omezen na zemědělském či lesnickém hospodaření tím, že respektuje ustanovení zákona (zákazy v § 50 zákona č. 114/1992 Sb.) či prováděcího právního předpisu nebo rozhodnutí vydaného na jejich základě.
10 fotek, zima 2004/2005, 435 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, klasická-fotografie
Projděte se po Jevišovicích a prodlédněte, jak se změnily tyto domy. Prohlížíte si fotografie z přelomu roku 2004/2005
63 fotek, březen 2004 až leden 2005, 541 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Jak se mění Jevišovice. Fotografie jevišovických domů pořízené před několika roky se mění. Krásní. Připomínám vám jejich dřívější podobu, která je v některých případech již jen historií, kterou jž dnes namůžete vidět

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter